„Je třeba si uvědomit, že i studenti těch oborů, které skončily na spodních příčkách, dosáhli v rámci celkové české populace velmi nadprůměrných výsledků,“ zdůrazňuje Maxim Gorjainov, projektový manažer portálu Primát.cz. Test je podle něj navíc jen cvičný a výsledky jsou pouze orientační. Přesnou hodnotu IQ lze zjistit jen fyzickým testem, např. přímo v Mense ČR.

Moravané jsou nadanější

Test nerozlišuje výsledky pouze podle oborů, ale také podle škol. Nad českými školami, možná překvapivě, dominují ty moravské. Nejlepších výsledků v testování zatím dosáhla Masarykova univerzita v Brně, dobře se umístily i Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nebo dvě ostravské univerzity – Vysoká škola báňská a Ostravská univerzita.

Naopak tradičně prestižní české školy, jako jsou Univerzita Karlova nebo České vysoké učení technické, ve výsledcích poněkud zaostávají.

Státní správa ty nejchytřejší neláká

Po provedení samotného testu byla respondentům nabídnuta také možnost vybrat si, které společnosti jsou v jejich očích zajímavými zaměstnavateli a kde by se po skončení svého studia chtěli ucházet o práci.

U respondentů s nejvyšším naměřeným IQ byly nejčastějšími odpověďmi prestižní nadnárodní společnosti, jako jsou Facebook, MBtech Bohemia či McKinsey & Company. Kromě nich se vysoko umístilo také působení ve výzkumu.

Studenti, jejichž průměrné naměřené IQ se v testu umístilo na nejnižších příčkách, preferovali spíše stabilnější a tradičnější zaměstnání, nejčastěji ve státní správě.