Důvody, proč lidé chtějí pracovat i po odchodu do důchodu, jsou různé. Mnohdy je k tomu vede špatná rodinná finanční situace, často ale také nechtějí „zakrnět“ a uzavřít se před světem. Práce při pobírání důchodu vede často i ke zlepšení psychického stavu, protože se důchodci stýkají s mladými lidmi a připadají si užiteční.

Práce pro důchodce není málo, a to ať už jde o starobní důchod nebo invalidní. Mnoho zaměstnavatelů tyto uchazeče upřednostňuje před ostatními kvůli úlevám na daních.

„Aby mohli na našich stránkách uživatelé hledat volné pozice přímo pro důchodce či osoby zdravotně postižené (OZP), vytvořili jsme možnost hledání podle klíčového slova. Stačí zadat do vyhledávače některé z určených slov a zobrazí se inzeráty, kde se tyto pojmy objevují,“ vysvětluje Barbora Pankrácová z vyhledávače pracovních míst neuvoo.cz.

Stejné podmínky 

Při pobírání řádného starobního důchodu mohou lidé pracovat i podnikat za stejných podmínek jako před odchodem na penzi.

„Chtějí-li pokračovat ve své dosavadní práci, nikdo by jim neměl bránit, protože zaměstnance nelze vyhodit ze zaměstnání jen proto, že získal nárok na důchod. Pokud začne pracovat později, když už důchod pobírá, platí pro něj stejná pravidla jako pro ostatní zaměstnance. V případě, že podniká, bere se živnost jako vedlejší příjem, což znamená, že živnostník nemusí odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění, pokud jeho příjem nepřesáhne hranici 63 865 korun za rok,“ připomíná Pankrácová.

Odejde-li ale penzista do předčasného důchodu, výše jeho výdělku je omezena. „U dohody o provedení práce je to do 10 000 Kč měsíčně, dohoda o pracovní činnosti je omezena na 2499 Kč za měsíc a podnikat může pouze do rozhodné částky 64 813 Kč. Pokud by důchodce tyto částky překročil, musel by vrátit důchod za všechny příslušné měsíce. Proto je třeba výdělky pečlivě sledovat,“ zdůrazňuje Barbora Pankrácová.