Mileniálové jsou tak trochu rozporuplná generace. Dospívají a zakládají rodiny později, bydlí déle u rodičů a při rozhodování u nich vítězí emoce nad racionalitou.

Na druhou stranu jsou ale také velmi zodpovědní k sobě a okolí, čím dál častěji vyhledávají produkty šetrné k životnímu prostředí, starají se o svou životosprávu, sportují a zdravě se stravují.

Mladí lidé jsou dnes nároční k sobě i k ostatním a ze svých představ a požadavků nechtějí slevovat.Tal Grozner, Star Group

Chtějí, aby je práce naplňovala a zároveň jim nebránila vést plnohodnotný osobní život. A svému životnímu stylu přizpůsobují i výběr bydlení.

Peníze pro užívání života

„Mladí lidé jsou dnes nároční k sobě i k ostatním a ze svých představ a požadavků nechtějí slevovat. Nezáleží jim pouze na ceně a velikosti bytu, ale zaměřují se také na mnoho dalších věcí, které generace před nimi tolik neřešila. Dobrá dostupnost do centra je pro ně při výběru bytu samozřejmostí,“ vysvětluje ředitel společnosti Star Group Tal Grozner.

Lákají je ale také podle něj moderní restaurace v okolí, možnost pohodlně si nakoupit zdravé a čerstvé potraviny i jinde než v supermarketu, zajímají se o způsoby kulturního a sportovního vyžití.

Osobní život nepřizpůsobovat pracovnímu

S tím souhlasí i Denisa Ondrušová ze společnosti AC Jobs. „Jejich životní styl, mít peníze jako prostředek pro užívání si života, se promítá i do výběru bydlení. Do popředí vstupuje, kromě ceny a velikosti bytu, také dostupnost k vyhlášeným gastronomickým zážitkům v podobě restaurací či trhů, možnost kulturního a sportovního vyžití,“ popisuje.

„Neméně důležitým faktorem je také místní komunita. Mladí se rádi účastní sousedského života, a vyhledávají tak čtvrti, které se o své obyvatele starají a pořádají pro ně nejrůznější akce,“ dodává Ondrušová.

František Jareš z agentury Student považuje za největší rozdíl mezi dnešní a předchozí generací skutečnost, že ta předchozí je méně „troufalá“ a osobní život častěji podřizuje tomu pracovnímu.

Podle Jareše však jsou v dnešní době mladí lidé zvyklí na podnájmy, spolubydlení, koleje.

„Jsou ochotni se uskromnit a nevadí jim kolikrát bydlet v 3+kk ve třech lidech. Důvodem není, že by si nemohli dovolit něco většího, ale nechtějí – socializují se, cestují a doma jsou kolikrát jen kvůli spánku. Své bydlení začínají řešit až s příchodem rodiny – do té doby nemají kolikrát potřebu,“ uvádí.

Díky hypotékám jdou do vlastního

Díky nízkým úrokovým sazbám hypotečních úvěrů si dnes ale podle Tala Groznera mladí lidé více pořizují vlastní bydlení, které upřednostňují před bydlením v nájmu.

Preferují bydlení v centru, ale jakmile založí rodinu, nevadí jim hledat si větší byt i ve větší vzdálenosti od středu města.

Chtějí kreativní nestereotypní náplň práce, pokud to nedostanou, sbalí kufry a jdou o dům dál.Denisa Ondrušová, AC Jobs

Velkou roli pak pro ně hraje, v jakém prostředí budou své děti vychovávat, což se týká požadavků na kvalitní školku, dostatek zeleně, dětská hřiště, možnosti nakupování a sportovního a kulturního vyžití v okolí.

Zajímá je okolí

„Nově se setkáváme s tím, že při výběru bydlení hraje roli i místní komunita. Ulice a okolí domu už pro mladé lidi nejsou jen anonymní místo sloužící k rychlému přechodu domů, kde se zavřou a s nikým nekomunikují,“ potvrzuje Grozner tvrzení Denisy Ondrušové.

Způsob prodeje bytů v současnosti také zcela zásadně ovlivnily moderní technologie. Mileniálové mezi moderními technologiemi vyrostli a využívají je k usnadnění života.

Ondrušová připomíná, že dnešní mladí lidé vyrůstali v pocitu výjimečnosti, obklopeni moderními technologiemi a v dostupnosti informací. Díky tomu mají jasné představy o svém pracovním uplatnění.

Život začíná po práci

„Zatímco pro generaci jejich rodičů byly peníze a možnost pracovat jednou z hlavních kritérií, mileniálové to tak nemají. Chtějí, aby je práce naplňovala a zároveň jim nebránila vést plnohodnotný osobní život. Chtějí kreativní nestereotypní náplň práce, pokud to nedostanou, sbalí kufry a jdou o dům dál,“ říká Ondrušová.

Očekávají od svých zaměstnavatelů vstřícnost ve formě inspirujícího pracovního prostředí s moderními technologiemi, verbálního ocenění jejich výkonů, flexibilní pracovní doby a home office, atraktivních benefitů, verbálního a finančního ocenění jejich výkonu. Jejich motto dle slov Ondrušové zní: „Život začíná po práci.“

„Pokud tvrdě pracují, tak jen tehdy, když jim jejich práce dává skutečný smysl,“ uzavřela.