Z výzkumu dále vyplynulo, že k návratu jsou svolnější zejména lidé, kteří už v cizině žijí pět a více let.

Z hlediska věku je vůle vrátit se domů nejsilnější u příslušníků věkové skupiny 35 - 40 let.

„Vysvětlujeme si to zejména tím, že tito lidé žijí v zahraničí již delší dobu a měli možnost nasbírat zkušenosti i šanci vydělat si zajímavé peníze. Ačkoli po příchodu zpět do České republiky musí počítat s tím, že dosáhnou na nižší plat, než na který byli zvyklí v zahraničí, většina z nich je ochotná to akceptovat. Rozhodující je jejich zájem být v blízkosti rodiny, po které se jim stýská,“ popisuje motivace k návratu Petr Kubačka, ředitel Monster Career CZ.

Mezi nejoblíbenějšími cílovými destinacemi, do nichž se Češi stěhují za prací, je Velká Británie, Irsko a sousední Německo. Lidé ale odcházejí za prací i do Francie, Španělska nebo do Skandinávie. Pro mladé je velmi zajímavá pracovní praxe ve Spojených státech amerických.

Češi pracující v zahraničí nejčastěji nacházejí uplatnění ve zdravotnictví, v gastronomii, technických oborech a v informačních technologiích. K odchodu do zahraničí je motivují zejména ekonomické důvody.