„V posledních letech se postupně zvyšuje míra vyrovnaného zastoupení žen a mužů na nejvyšších úrovních státní správy. Přes tento pokrok však nadále v rámci státní správy i samosprávy platí, že čím více moci, peněz či rozhodovacích pravomocí, tím méně žen,” uvádí rada v podnětu.

Připomíná v něm, že rovnost je základní lidské právo i otázka spravedlnosti, význam má také pro konkurenceschopnost a prosperitu.

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že „bude důsledně uplatňovat princip rovnosti žen a mužů” a bude mimo jiné usilovat o vyšší zastoupení žen v rozhodovacích pozicích.

Kabinet schválil také strategii, v níž se zvýšením podílu žen ve vedení počítá. Do legislativy a praxe se záměry ale zatím nepromítly.

Ani podíl mužů nemá být pod 40 procent

Rada za vyrovnané zastoupení považuje všeobecný podíl alespoň 40 procent. Pokud by podle podnětu bylo ve vedení mužů či žen méně, než je tato hranice, měly by mít obce, města a kraje možnost příslušné místo ve svých úřadech obsadit „osobou podprezentovaného pohlaví”. Upřednostnit by ji mohly tehdy, když by se vybíralo z alespoň dvou kandidujících lidí, kteří v konkurzu uspěli. Tento postup by nebyl povinný, ale dobrovolný.

Podle autorů vliv na to, kdo se na volná místa hlásí, má už text inzerátů. Pokud jsou v něm stereotypy, může odrazovat. Může ale také motivovat znevýhodněné uchazeče, aby přihlášku poslali, uvádí se v podnětu.

I možnost motivace by se mohla promítnout do zákona. Ten by mohl obsahovat také zvýhodnění zdravotně postižených. Zaměstnavatelé by na post nemuseli vyhlašovat výběrové řízení, pokud by ho obsadili handicapovaným člověkem.

Podnět se týká i sdílených pracovních míst v úřadech. V krajích je sdílení možné tehdy, pokud rada kraje počet lidí schválí. Musí tedy schvalovat každého zaměstnance na dané pozici. Podle návrhu by místo počtu lidí měla schvalovat počet míst. Podle autorů by to usnadnilo například i sjednání zastupování za pracovníky, kteří jsou dlouhodobě nemocní či se starají o příbuzné.

Podle podnětu by vláda měla uložit resortu vnitra, aby připravil novely o úřednících samosprávných celků a o obcích, krajích a Praze.