Podle studie nemá 70 miliónů Evropanů potřebné dovednosti v oblasti čtení a psaní a ještě více jich má nedostatečné početní a digitální dovednosti. Tyto osoby jsou vystaveny riziku nezaměstnanosti, chudoby a sociálního vyloučení. Na druhé straně mnoho Evropanů, zejména vysoce kvalifikovaných mladých lidí, pracuje na pozicích, které neodpovídají jejich nadání ani jejich ambicím. Zároveň 40 % zaměstnavatelů v Evropě hlásí, že těžko hledají lidi s odpovídajícími dovednostmi.

Deset opatření

Na pomoc při řešení výzev v oblasti dovedností proto přijme Komise deset opatření, jež se na tuto oblast soustředí a díky kterým se zlepší se uznávání dosažených dovedností na místní a vnitrostátní úrovni i na úrovni EU, od škol a univerzit až po trh práce.

Přizpůsobit dovednosti požadavkům trhu práce

„S ohledem na milióny lidí v EU, kteří jsou v současnosti nezaměstnaní, musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom jim pomohli získat správné dovednosti pro vyvíjející se trh práce. Přijatý desetibodový akční plán vymezuje oblasti, ve kterých může EU výrazně pomoci, od zajištění lepšího uznávání kvalifikací i za hranicemi EU až po záruku získání dovedností, která umožní dospělým s nízkou kvalifikací získat základní schopnost číst a psát, matematickou gramotnost a digitální dovednosti,“ zdůraznil místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis.