„Třetí čtvrtletí je nejsilnějším obdobím roku na trhu práce, kdy je nejnižší nezaměstnanost a v plném proudu jsou sezónní práce ve stavebnictví, zemědělství a hotelnictví. Čistý index trhu práce nám vychází pozitivní i po sezónním očištění, tzn. že trend je rostoucí bez ohledu na letní sezónu,” uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika a dodala:

„Rok 2016 znamená ještě větší nedostatek lidí na všechny typy pracovních pozic včetně nízko kvalifikovaných. Současný kvartál je navíc obdobím roku, kdy zaměstnavatelé nejvíce nabírají nové zaměstnance a nezaměstnanost dosahuje ročního minima. Firmy nemohou obsadit svá volná pracovní místa a největším HR tématem letošního roku je, jak mají své požadavky na nové zaměstnance, vnitřní procesy a způsoby řízení a motivace lidí přenastavit tak, aby měly dostatek lidí a mohly plnit své obchodní cíle.“

Porovnání dle velikosti firem

Ve třetím čtvrtletí se očekává nárůst náborových aktivit ve všech čtyřech kategoriích podniků. Zaměstnavatelé středních společností hlásí nejsilnější aktivní náborové prostředí s čistým indexem trhu +22 % a velké podniky meziročně klesly o 8 procentních bodů na stále vysokých +21 %. Výrazně vzrostl optimismus malých podniků, jejichž čistý index činí +15 %. Zaměstnavatelé v mikropodnicích s méně než pěti zaměstnanci hlásí mírně pozitivní plány s indexem +4 %.

Porovnání dle odvětví

Nejsilnější náborové prostředí předpovídá odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s čistým indexem trhu práce +18 %. Příznivé náborové prostředí mohou očekávat uchazeči o práci také v odvětví stavebnictví s indexem +14 % a v dalších dvou odvětvích: finance, pojištění, nemovitosti a služby podnikům a rovněž zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s indexem +13 %. Naopak zaměstnavatelé v odvětví těžba nerostných surovin očekávají pokles počtu pracovních sil, jejich index vykazuje hodnotu –3 %.

Regionální srovnání

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Příznivé náborové plány s čistým indexem trhu práce +11 % hlásí zaměstnavatelé na Moravě. V Čechách má index hodnotu +5 % a v Praze +4 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím index na Moravě posílil o šest procentních bodů a v Čechách o dva. Náborové plány v Praze pak o dva procentní body oslabily.