„Když velké korporace promyšleně nutí malé a střední podniky, aby jim financovaly cash flow, jde o selhání trhu, které v Evropě brání vzniku miliónů pracovních míst. Až čtyřicet procent SME uvádí, že jim pozdní platby brání ve firemním růstu. To, že velké korporace využívají mnohem menší subdodavatele ke svému krátkodobému úvěrování, je nejen špatné, ale navíc to vytváří ve společnosti nerovnováhu,“ prohlásil Karol Jurák, jednatel společnosti Intrum Justitia.

Delší splatnost je zdrojem nestability

Podle jeho slov tlak na menší společnosti, aby akceptovaly delší splatnosti faktur, čímž se vytváří nestabilita a nejistota, nemůže být v dlouhodobém zájmu žádných zodpovědných představitelů podnikové sféry. „Jsem přesvědčen, že otázkám férových platebních podmínek by měl management přednostně věnovat pozornost a že by se měly stát integrální součástí celkového úsilí o udržitelný rozvoj v moderní firmě,“ dodal Jurák.

Malé firmy jsou zranitelnější

Pozdní platby anebo dlouhá splatnost faktur škodí podnikům všech velikostí, ale malé a střední firmy jsou zranitelnější. Osmatřicet procent SME tvrdí, že nevyužívají bankovní záruky, pojištění úvěru, zálohové platby ani vymáhání pohledávek. Z velkých společností se stejným způsobem chová jen deset procent firem, což podle Juráka ilustruje krajní zranitelnost malých a středních podniků.