„Odpovědný postoj těchto společností je příslibem potřebných a prospěšných změn k prevenci rizik a k ochraně zaměstnanců. Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto budeme program podporovat i nadále,“ uvedl náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV Jiří Vaňásek. Ten společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem předal osvědčení zástupcům vítězných společností.

Stejnou pozornost hospodaření i bezpečnosti práce

Ocenění podle něj prokazuje, že společnosti zavedly systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a zároveň, že je tento systém plně funkční i ve skutečnosti. „Splnění všech požadavků programu naplňuje zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí,” dodal Vaňásek.

Snižování úrazovosti a nemocnosti

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 82 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti zaměstnanců na minimum.

Noví držitelé osvědčení „Bezpečný podnik“

 

ELLA-CS, s.r.o.
TAMEH Czech s.r.o.
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.
ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o.
ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o.
ZF Staňkov s.r.o.
Teplárna České Budějovice, a.s.
Třinecké železárny, a. s.
MIKROP Čebín a.s.
Teplárny Brno, a.s.
Slezské stavby Opava s.r.o.
Pramet Tools, s.r.o.