Celkem čtyřiašedesát procent dotázaných soudí, že by procento odvedené na daních u lidí s vysokými příjmy mělo být vyšší než u lidí s nízkými příjmy, sedmadvacet procent dokonce uvedlo, že by mělo být „mnohem vyšší". Pro zdaňování stejnou sazbou bez ohledu na výši příjmu se vyslovila čtvrtina (26 %) dotázaných.

Stoupenců vyššího zdanění ubývá

„V dlouhodobém srovnání je aktuální podpora progresivnímu zdanění příjmů poněkud nižší, než obvykle bývala, přičemž oproti rokům 2010 a 2012 se snížila o deset procentních bodů,” uvedli autoři průzkumu. Progresivní zdanění častěji podporují lidé nad 60 let, dále se základním vzděláním nebo vyučení, nezaměstnaní a voliči levice. Naopak proti jsou častěji vysokoškoláci a středoškoláci s maturitou, podnikatelé a živnostníci a voliči pravice. „Podpora daňové progrese rovněž klesá s rostoucím příjmem," uvedlo CVVM.

Daňovému systému rozumí jen třetina

Průzkum rovněž ukázal, že daňovému systému v Česku nerozumí 61 procent občanů, chápe ho jen 31 procent lidí. Míra porozumění daňové soustavě se zvyšuje zároveň se vzděláním, životní úrovní a příjmem lidí.