„To, že na tom nejsme s finanční gramotností nejlépe, nebylo až takovým překvapením. Vychází nám to i z jiných našich i externích průzkumů. Některá konkrétní zjištění nás však překvapila. Například celé dvě třetiny mladých lidí ve věku od 18 do 25 let mají zkušenosti s půjčkou. Zkušenost s určitou formou zadlužení však přiznaly i děti ve věku 12 let,“ uvedla Lenka Korečková, manažerka výzkumu České spořitelny.

Systematické vzdělání podceňujeme

Češi se z pohledu financí snaží chovat zodpovědně. Chtějí mít představu o tom, kolik peněz mají k dispozici, a snaží se platit účty včas. Lidé mají pocit, že svým financím celkem rozumějí, a občas si o tématu i něco přečtou. Ovšem systematické vzdělávání podceňují.

Podle průzkumu patří mezi nejohroženější skupiny lidé s nízkými příjmy a nižším vzděláním, další zásadně ohroženou skupinou jsou děti. Alarmující je rovněž skutečnost, že za poslední tři roky výrazně klesl počet lidí, kteří by bez příjmu vydrželi financovat domácnost déle než tři měsíce. V roce 2012 by to vydrželo 60 % dotázaných, letos je to jen 52 %.

Finanční vzdělávání jako součást výuky

Zajímavým faktem, který průzkum potvrdil, je, že důvěryhodnými zdroji pro získání informací stále zůstávají lidé z okolí a banka. Obecně se však respondenti shodují v tom, že hlavní zodpovědnost za finanční vzdělávání mají na sebe vzít školy.