Dívky stráví většinu času v laboratořích a učebnách Fakulty informačních technologií ČVUT. Budou se učit vytvářet webové stránky, pracovat s grafikou i programovat. Vyzkoušejí si celou řadu technologií a setkají se s odborníky nejen z této vysoké školy, ale také ze společnosti Microsoft a dalších partnerů z praxe.

Zvýšit zájem dívek o technické obory

První ročník letní školy je další ze série aktivit, které se snaží zvýšit zájem středoškolaček o technické obory. V předchozích letech pro ně univerzita organizovala řadu technicky orientovaných soutěží a exkurzí na zajímavá pracoviště. Na dívky se dlouhodobě zaměřuje projekt Holky pozor!, který se je snaží přitáhnout na tuto vysokou školu mimo jiné prostřednictvím prezentace příběhů současných studentek i úspěšných absolventek.

Poprvé univerzita spolupracuje s organizací CZECHITas, která od roku 2013 vzdělává a inspiruje dívky ve světě výpočetní techniky. Pořádá pro ně workshopy, přednášky, letní školy a další aktivity na různých úrovních pokročilosti.