Ve srovnání se stejnou anketou, již server Prace.cz uskutečnil před dvěma lety, se dokonce zvýšil počet těch, kdo vztahy v práci považují za vítaný zdroj drbů.

Avantýry šéfů vyvolávají problémy

„Někde mohou milostné vztahy výkonnost týmu zvyšovat, jinde naopak vedou k jejímu poklesu. Problém ale nastává téměř vždy v okamžiku, kdy se jedná o vztah mezi šéfem a pracovníkem v přímé podřízenosti, protože to okamžitě vede k dohadům o vypočítavosti z jedné a protěžování z druhé strany,“ říká Hana Kostovičová, marketingová manažerka portálu Prace.cz.

Problémem se může stát i závislost partnerů na jedné firmě: „Pokud se totiž zaměstnavatel dostane do potíží, mohou se najednou oba partneři ocitnout bez příjmů,“ varuje zamilované páry Kostovičová.

Zákoník práce to specificky neřeší

Většina českých firem vztahy na pracovišti toleruje a v zásadě je nijak neřeší, zejména pokud se partneři chovají profesionálně a svůj vztah v práci nijak nevystavují na oči. Ani Zákoník práce se této oblasti specificky nevěnuje. V některých firmách ale sbližování kolegů brání etické kodexy, buď přímo v pracovní smlouvě, nebo v rámci vnitřního předpisu.

„Firmy se bojí toho, že se kolegové budou většinu času věnovat spíš sami sobě než pracovním cílům,“ vysvětluje Kostovičová. Nejčastěji si citových vazeb kodexy všímají v případech, kdy se jedná o vztah nadřízeného a přímého podřízeného. V takových případech je proto nejjednodušší domluvit se na přeřazení jednoho z páru do jiného týmu.

Může se Vám hodit na službě Firmy.cz: