Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace ministerstva práce a sociálních věcí, umožnuje prostřednictvím projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ podnikatelským subjektům získat zpět prostředky, které vynaloží na vzdělávací kurzy pro své zaměstnance z řad osob se zdravotním postižením (OZP) a se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Závazný příslib proplacení kurzů dostanou zaměstnavatelé předem.

Handicapovaní hůře shánějí práci

Smyslem uvedeného vzdělávání je udržet tyto osoby na trhu práce díky zvýšení jejich profesních znalostí a kompetencí. „Není žádným tajemstvím, že osoby s handicapem hůře než ostatní shánějí práci, a pokud už ji mají, bývají často první na řadě, když zaměstnavatel přistoupí k propouštění. Vzdělávání je tedy pro jejich budoucnost zcela klíčové,“ zdůvodňuje zaměření projektu Miroslav Procházka, pověřený řízením FDV.

Přínos pro postižené i jejich zaměstnavatele

Projekt je koncipovaný tak, aby znamenal přínos pro osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním i pro jejich zaměstnavatele. Po dohodě s handicapovaným zaměstnancem totiž zaměstnavatelé sami stanoví obsah kurzů pro danou pozici tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám jejich firmy. Nejčastěji se zatím využívá profesní vzdělávání v těchto oblastech: svařování, řízení a obsluha vysokozdvižných vozíků, software, psychologie prodeje, rozvoj prodejních a komunikačních dovedností.

Vzdělávací kurzy absolvovalo již na dvě stě padesát zaměstnanců, přičemž zhruba stejný počet zaměstnavatelé dále zaregistrovali. Vítaní jsou však i další zájemci z podnikatelské sféry, kteří mají zájem své zaměstnance s handicapem do projektu zapojit. Bližší informace získají na portálu www.vzdelavani-ozp.cz.

Může se Vám hodit na službě Firmy.cz: