„Nabídku vzdělávání nebo kurzu mohou instituce a firmy přiřadit ke konkrétní profesi, kde se k ní dostanou uživatelé portálu, zajímající se přímo o daný obor. Vzdělávací organizace si mohou navíc vytvořit na portálu vlastní profil, kde zájemci o jejich služby naleznou základní informace o nabídce, kontakty a odkazy na webové stránky,“ vysvětluje novou funkci webu hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací Ivo Jupa.

Možnost otestovat si znalosti

Vzdělavatelé rovněž mohou na web umístit orientační online test, v němž si zájemci o získání kvalifikace nanečisto vyzkouší své znalosti v oboru kvalifikace, o který se zajímají. Uchazeč se pak může na základě výsledků testu rozhodnout, zda jeho znalosti stačí na to, aby rovnou přistoupil ke zkoušce, anebo si raději doplnil vzdělání v rámci rekvalifikačního kurzu.

„Atraktivní na těchto nových funkcích portálu Vzdělávání a práce je především schopnost zacílit svou nabídku přesně na uživatele, kteří se aktivně zajímají o svůj kariérní rozvoj a vyhledávají konkrétní profese a profesní kvalifikace,“ dodává Ivo Jupa.

Každý pátý je nespokojen s kariérou

Podle ankety uspořádané v souvislosti s kampaní „Rozšiřte si obzory“ je dvacet procent Čechů nespokojeno se svou současnou pracovní pozicí. Zároveň se jen 60 % lidí domnívá, že mají vhodnou kvalifikaci, aby si našli lepší pracovní uplatnění.

Systém Národní soustavy kvalifikací se proto prostřednictvím portálu www.vzdelavaniaprace.cz snaží pomoci lidem získat celostátně platné osvědčení, kterým by zaměstnavatelům doložili, že mají na danou pozici požadované znalosti a dovednosti. Tento certifikát lze získat po úspěšném absolvování zkoušky. Výhodou je, že pokud danou profesi už ovládáte, nemusíte se kvůli získání certifikátu vracet do školní lavice nebo se hlásit na kurz.