Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR snaží různými způsoby nalákat mladé, aby šli tesařinu studovat. V Ostravě například v uplynulých dnech uspořádali dvoudenní soutěž Učeň, tesař, v níž se utkali mladí tesařští učni z 12 středních škol z celé Moravy a Slezska o to, který z nich je nejšikovnější. Právo o tom informoval Josef Klímek, který je zástupcem ředitele pro odborný výcvik ostravské Střední školy stavební a dřevozpracující, kde se soutěž konala.

Na maturitní obory přijímají i slabé žáky

„Spousta firem v Moravskoslezském kraji i jinde má v současnosti zaměstnance v oboru tesař ve věku nad 50 let, chybí nastupující generace. Soutěž se pořádala proto, aby se tesařské řemeslo zviditelnilo. Kvalitních vyučených tesařů totiž ubývá a mnoha školám hrozí, že kvůli nezájmu budou muset obor tesař zcela zrušit. Snažíme se proto i touto cestou přilákat ke studiu nové zájemce,“ vysvětlil Klímek s tím, že dalším důvodem malého počtu adeptů je převis zájemců o studium na středních školách. „Na maturitní obory školy přijímají žáky i se slabým prospěchem,“ upozornil Klímek.

Zvítězili tesařští učni z Ostravy

Mladí řemeslníci se v soutěži Učeň, tesař utkali v teorii i praxi. Že zvládají řemeslo, prokázali při výrobě části krovu střechy. Měli na to necelých 10 hodin. Tříčlenná odborná porota vyhodnotila kvalitu provedení, dodržení rozměrů daných výkresem, ale také opracování spojů a bezpečnost práce. Těmi nejšikovnějšími tesaři na celé Moravě se nakonec stali učni z Moravskoslezského kraje. Zvítězil totiž tým z Ostravy, druhé místo obsadili učni z Opavy a bronz získal havířovský tým. Patronát nad soutěží převzal Moravskoslezský kraj.