„Z vlastní pedagogické zkušenosti vím, že právě studijní dovednosti a hlavně individuální cesta každého dítěte ke schopnosti sebevzdělávání je klíčem k úspěchu v životě. Kurz Dostudovny.cz by měl každému dítěti ukázat celou škálu možností, jak je možné učení uchopit co nejlépe, a hlavně tak, jak to každému osobně vyhovuje,“ říká Štěpánka Rajchlová, manažerka projektu.

Nad kvalitou lektorů bdí ministerstvo

V současnosti kurz probíhá v Praze, Liberci, Jablonci nad Nisou a v Brně, další města budou brzy následovat. Začátky kurzu se kryjí se začátky školních pololetí a díky ucelenosti jednotlivých lekcí není problém ho zahájit v pololetí druhém. Lekce se konají v budovách základních škol ve spolupráci s místními pedagogy, kteří jsou pro tyto kurzy speciálně proškoleni. Kvalita školení lektorů je zároveň potvrzena akreditací ministerstva školství v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Zlepší si paměť i metody studia

Projekt Dostudovny.cz odpovídá na potřebu dětí i rodičů po zlepšení celkového přístupu ke studiu. Žáci si během kroužku uvědomí, jaký jsou studijní typ a jak tedy konkrétně v jejich případě studium a přípravu na něj pojmout. Naučí se, jak si zlepšit paměť či jak se učit co nejefektivněji. Děti se věnují i podrobné práci s textem, ať už je to porozumění psanému textu či tvorba poznámek z mluveného výkladu. Důležitou součástí kroužku je i tvorba vlastních projektů a jejich následná prezentace.

Výsledky jsou podle autorů projektu zaručeny. Pokud by si děti zhoršily po absolvování kurzu prospěch, dostanou kurzovné na další pololetí zdarma.