„Poptávka studentů po zahraničních stážích dlouhodobě roste. Studenti proto obvykle procházejí výběrovým řízením. Jedním z hlavních předpokladů je přirozeně i jejich jazyková vybavenost,“ uvádí ředitelka pracoviště Zahraniční vztahy Západočeské univerzity v Plzni Helena Adjal.

Základem je angličtina

Podobné nároky jako v případě výběrového řízení na univerzitě klade na zájemce o stáž i jedna z nejznámějších studentských organizací AIESEC, která nabízí i českým studentům pracovní a dobrovolnické stáže prakticky po celém světě. „Velmi pokročilá znalost zvláště angličtiny bývá pro účast na takové stáži zásadní podmínkou,“ říká zástupce plzeňské pobočky AIESEC Jiří Viták.

Trendem je samostudium

Samostudium s pomocí interaktivních aplikací je aktuálním trendem.
Pomocnou ruku při jazykové přípravě na zahraniční stáž podávají nejen jazykové školy, které k tradičním celoročním kurzům nabízejí i zkrácené, intenzivní konverzační kurzy, ale i výrobci výukových materiálů určených pro samouky.

Orientace v běžných situacích

„Za posledních deset let se podstatně změnily priority při výuce jazyků. Kvůli práci a studiu roste migrace obyvatel a s ní také poptávka po rychlých metodách osvojení  cizího jazyka. „Právě pro ty, kteří se chystají za prací či studiem do zahraničí, jsme vyvinuli interaktivní jazykovou aplikaci pro studium angličtiny Language Chapters, která pomůže nejen studentům připravit se jazykově na situace, s nimiž se na svých zahraničních cestách běžně setkávají,“ připomíná Antonín Chadima ze společnosti Fraus Media, jež se zabývá vývojem interaktivních vzdělávacích materiálů.

Pasivní znalosti jazyka nestačí

„Většina studentů, kteří jedou do zahraničí, ovládá jazyk jen pasivně a chybí jim větší mluvní praxe,“ říká Karel Klusák z agentury Intact, s níž ročně vyjíždí studovat zejména angličtinu bezmála 3000 studentů. „Interaktivní aplikace a programy jako jsou například Language Chapters, které suplují funkci rodilého mluvčího, mohou určitě významně pomoci. Pomáhají procvičovat a automatizovat běžné fráze a řečové akty,“ popisuje výhody elektronických výukových materiálů Klusák.

Zbavit se ostychu

Pro snazší adaptaci v cizím prostředí pak doporučují odborníci alespoň základní seznámení s navštívenou zemí či městem již před samotným odjezdem. „Z hlediska jazykového určitě pomáhá odbourávání ostychu z mluveného jazyka – máte-li možnost, vyhledávejte i před odjezdem možnost komunikace s rodilými mluvčími a zajděte si na pár konverzačních lekcí. Pomoci může také ,naposlouchání‘ přízvuku, ať už při filmu v originále, nebo s využitím internetu či audio/video výukových materiálů,“ doporučuje Naďa Málková.