Pracuji jako skladník ve skladu nářadí. Před týdnem u nás proběhla inventura, při které se zjistilo, že nám ve skladu chybí nářadí za 10.000,- Kč. Šéf to po nás teď chce nahradit, protože jsme s kolegou podepsali „hmotku“. Jenže já si myslím, že je na vině náš bývalý kolega, který měl odpovědnost za sklad společně s námi a který odešel tak před měsícem. Bohužel se ale tehdy neudělala žádná kontrola. Musíme to zaplatit?“

Odpovědnost zaměstnance za schodek

Zaměstnavatel může se zaměstnanci, kteří pracují s penězi nebo jiným oběživem zaměstnavatele, uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti. Na základě této dohody odpovídá zaměstnanec za škodu na hodnotách, které mu byly svěřeny k vyúčtování. Dohoda o hmotné odpovědnosti musí být uzavřena písemně a nesmí být uzavřena se zaměstnancem mladším 18 let.

Každý schodek na svěřených hodnotách musí zaměstnanec zaměstnavateli nahradit z vlastních prostředků. Jedinou možností zaměstnance, jak se této povinnosti zbavit, je prokázat, že schodek nezavinil. To je však v praxi velmi obtížné.

Inventarizace

Zaměstnavatel musí provést inventarizaci svěřených hodnot v případech předepsaných zákonem. Na pracovištích, kde uzavře dohodu o hmotné odpovědnosti víc zaměstnanců, se jedná zejména o vznik/zánik hmotné odpovědnosti všech zaměstnanců a změny vedoucího a jeho zástupce. Při změně mezi řadovými zaměstnanci však musí být inventarizace provedena pouze na žádost zaměstnanců.

Odpovědnost za schodek při společné odpovědnosti

Jestliže zaměstnanec se společnou odpovědností, jehož pracovní poměr skončil (popř. jeho kolegové), nepožádá o provedení inventarizace, odpovídá za případný schodek zjištěný nejbližší inventarizací na jeho dřívějším pracovišti společně s ostatními.

Podíl náhrady vzniklého schodku se jednotlivým zaměstnancům určí podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek vedoucího a jeho zástupce se započítává dvakrát. Podíl náhrady nesmí u jednotlivých zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem schodku.

Zjistí-li se, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze společně odpovědných zaměstnanců, hradí schodek tento zaměstnanec podle míry svého zavinění. Zbývající část pak hradí společně všichni odpovědní zaměstnanci.

Shrnutí

Pokud se vám podaří prokázat, že za chybějící nářadí může zaměstnanec, kterému před měsícem skončil pracovní poměr, bude muset vzniklou škodu uhradit. Na vás a vaše kolegy připadne ta část schodku, kterou uvedený zaměstnance nezavinil.

Pokud se vám však nepodaří prokázat, kdo schodek způsobil, budete jej zaměstnavateli muset nahradit, a to společně se zaměstnancem, který už u zaměstnavatele nepracuje. Při každé změně zaměstnanců proto doporučujeme požádat zaměstnavatele o inventarizaci.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a Jakub Lejsek z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.