Akce proběhne ve dnech 8. – 9. 10. 2014 na Vyšší odborné a Střední škole technické v České Třebové. Zúčastní se jí zástupci sedmatřiceti středních škol a učilišť a třinácti zaměstnavatelů z Ústeckoorlicka.

Nejdůležitější krok

„Jde o jeden z nejdůležitějších kroků v životě mladého člověka, a proto je třeba nebrat volbu vhodné školy či oboru na lehkou váhu. My jsme připraveni, vzhledem ke zkušenostem a znalostem trhu práce, nasměrovat budoucí středoškoláky tak, aby za pár let skutečně práci našli. Za důležité považujeme informovat o tom i jejich rodiče. Právě oni mohou své dítě nejvíce ovlivnit,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Zaměstnavatelé preferují technické vzdělání

V současné době mají zaměstnavatelé největší zájem o technicky vzdělané lidi. A to napříč všemi obory (např. obráběč kovů, zámečník, svářeč a řezač plamenem, seřizovač, montážní dělník a obsluha CNC či důlních strojů). Uplatní se rovněž IT specialisté, grafici, strojírenští technici, pracovníci v marketingu, ve zdravotnictví i v sociální oblasti.

Přehled o situaci na trhu práce

Součástí burzy škol bude i seminář pro výchovné poradce, případně psychology škol, na kterém je budou zástupci ÚP ČR informovat o aktuální situaci na trhu práce a také o službách, které úřad poskytuje nejen žákům, ale i široké veřejnosti.

Zájemci se také dozví podrobné informace o rekvalifikačních kurzech, celoživotním vzdělávání nebo o aktuálních nabídkách zaměstnavatelů. Akce proběhne ve středu 8. 10. 2014 mezi 12.00 – 17.00 hodinou, ve čtvrtek 9. 10. se pak dveře otevřou návštěvníkům už v 8.00 ráno, přicházet mohou do 17.00 hodiny.