„Nastupující generace, označované jako Y (1980−1995) a Z (1995−2010), jsou formovány technologickou revolucí posledních třiceti let. Dá se všeobecně říct, že jde o ambiciózní jedince, kteří chtějí dosáhnout nejvyšších pozic v co nejkratší době. Potřebují náročnou práci, kterou si aktivně vyhledávají, a zároveň se snaží zdokonalovat své znalosti a dovednosti. Jsou samostatní a flexibilní a dokáží efektivně pracovat jak v kanceláři, tak i na dálku,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.

Kandidátům radíme, aby se snažili udržet si pozitivní on-line reputaci Jitka Součková, Grafton Recruitment

Podle ní právě tato generace je na sociálních sítích nejaktivnější a iniciativně si přes ně vyhledává pracovní příležitosti. Podle posledního průzkumu, který tato agentura letos v září realizovala mezi více než dvěma tisícovkami respondentů z řad žadatelů o zaměstnání, využívá sociální sítě při hledání práce až 54 % z nich. 39 % je přitom aktivních na profesní síti LinkedIn, která má globálně již více než 300 miliónů uživatelů ve zhruba dvou stovkách zemí.

Na sítích hledají i personalisté

Na sociálních sítích však nesurfují jen uchazeči o zaměstnání. Své potenciální zaměstnance tu hledají i samotní personalisté. Devět z deseti jich spoléhá na LinkedIn, zhruba 30 % pak na Facebook. Sítě nabízejí personalistům možnost oslovit zajímavé kandidáty, ale také často fungují jako síto, kterým uchazeč neprojde.

„Může za to obsah, který adept o práci na síti uveřejňuje, proto je důležité věnovat zpracování profilu dostatečnou péči a zveřejňovat tam jen pravdivé a ověřitelné informace,“ varuje Jitka Součková s tím, že z průzkumu agentury Grafton mezi personalisty vyplynulo, že díky nekvalitnímu obsahu na sociálních sítích není až 35 % kandidátů pozváno na osobní pohovor.

Nejblíž mají k sítím „ajťáci“

Přes sociální sítě se podle průzkum Grafton Recruitment nejčastěji poohlížejí po práci lidé, kteří hledají zaměstnání v oborech IT a financí. Velkou úspěšnost v nalézání práce tímto způsobem mají také zájemci, kteří se hlásí na méně obvyklé pozice, jako jsou například pracovní místa vyžadující neobvyklé jazykové kombinace, což je běžné například v centrech sdílených služeb.

Dbát na reputaci

„Kandidátům radíme, aby se snažili udržet si pozitivní on-line reputaci,“ říká Jitka Součková. To v praxi znamená, že budou na svých profilech v sociálních sítích uvádět jen pravdivé informace, sdílet a publikovat jen vhodný a korektní obsah. „Například fotky z večírků nebo jiných aktivit, o kterých by před svým zaměstnavatelem raději pomlčeli, by měly být dostupné jen přátelům, nikoliv přístupné veřejně,“ radí Součková

Několik užitečných rad pro on-line prezentaci

 

Pečlivě vyplňte svůj profil na LinkedInu. Používejte jasná slova, která popisují vaše aktuální zaměstnání nebo pozici, kterou hledáte. Usnadníte tak orientaci personalistům.
Aktualizujte fotku ve svém profilu tak, aby korespondovala s vaší současnou podobou. Fotka by měla být profesionální, nikoliv ze sportu či z dovolené.
Zkontrolujte si, zda se váš profil na LinkedInu shoduje s životopisem, který budete posílat do firem.
Vymažte nevhodné fotky a komentáře ze svého facebookového profilu.
Zkontrolujte, zda ve svém Facebookovém profilu nemáte nevhodné připomínky ke svým předešlým zaměstnavatelům. V případě že ano, smažte je.