Novinky ve vzdělání umožní projekt s názvem Zvyšování kompetencí v rámci přípravy pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého. Částkou 6,2 miliónu korun ho podpořilo ministerstvo školství, garantem projektu je pedagogická fakulta.

„Reagujeme na požadavky ministerstva zkvalitnit přípravu budoucích učitelů. Stávajícím studentům dá projekt něco nad rámec současné výuky, rozšíří jejich znalosti o další oblasti,“ uvedla hlavní řešitelka projektu Libuše Ludíková.

Výuku obohatí semináře

Během nadcházejícího zimního semestru si zájemci budou moci vybírat z 53 seminářů zaměřených na témata, která se dosud ve výuce neobjevila buď vůbec, nebo jen okrajově.

„Je potřeba studenty připravit na reálné problémy, které budou ve školách řešit. Proto nebudou chybět semináře o tom, jak mají učitelé řešit ve třídě šikanu, co je kyberšikana, jak začlenit do kolektivu znevýhodněné děti nebo jak komunikovat s rodiči,“ vysvětlila Ludíková. Vyučující ke každému semináři připraví metodický materiál dostupný na internetu, který objasní nejen základní otázky daného tématu, ale shrne i odkazy na další informace.