Průměrný personalista věnuje jednomu životopisu pár desítek vteřin. Navíc si ho většinou netiskne, ale prohlíží na monitoru. Chová se tedy jako běžný čtenář internetového obsahu, o kterém již v roce 1997 přinesl klasik online marketingu Jakob Nielsen ve stati „How Users Read on The Web“ následující zjištění:

Lidé nečtou, skenují

„Lidé na webu nečtou, pouze skenují text, pohledem setrvávají zlomky vteřin na výrazných prvcích (např. na titulcích či ztučněných pasážích), a z těchto záchytných bodů skládají v mysli kostru sdělení. Pouze je-li tato osnova zajímavá, přejdou k detailům.”

Co z toho vyplývá pro uchazeče? Pokud v životopisu využijí triky internetových textařů, mají mnohem větší šanci zaujmout vytíženého personalistu, unaveného hodnocením desítek žádostí o totéž místo.

Využijte marketing

Čtenář webového textu registruje nejdříve titulek, následně zběžně pročte anotaci či perex, pak eviduje fotografie, mezititulky a zvýrazněné pasáže. Pozornost poutají také kratší odrážkové seznamy, přehledné tabulky a infoboxy. Jak tyto informace využít při tvorbě životopisu?

„Stačí řadit informace jako takzvanou obrácenou pyramidu, tedy od hlavního sdělení k podrobnostem,“ říká Radim Karlach, zakladatel projektu Jistá práce.cz, který pomáhá uchazečům s komunikací při výběrovém řízení.

Jednolitý text unavuje oči

„Umístěte na začátek životopisu krátké shrnutí svých předností. Používejte titulky a mezititulky, a hlavně zvýrazněte stěžejní pasáže, o nichž si podle popisu pozice myslíte, že je zaměstnavatel ocení. Jednolitý text na monitoru čtenáře unavuje,“ radí Karlach.

Žádostí jsou stovky

Navzdory skutečnosti, že životopis lze zatraktivnit a zpřehlednit použitím uvedených jednoduchých prvků, drtivá většina uchazečů je nevyužívá. Přitom i jediná, avšak stěžejní pasáž, kterou personalista v záplavě žádostí o totéž místo hledá a nalezne, může rozhodnout o postupu do dalšího kola.

„Těch několik kliků myší, které důležité informace zvýrazní a odliší váš životopis od drtivé většiny ostatních, za to zcela jistě stojí,“ připomíná Karlach.