Program pro mladé profesionály (YPP) je náborová iniciativa, která přivádí do řad pracovníků OSN nové talenty prostřednictvím každoročních přijímacích zkoušek. Ty se konají po celém světě a pro mladé, vysoce vzdělané lidi z celého světa jsou platformou, která jim umožní zahájit kariéru v OSN. Zkouška NCRE (National Competitive Recruitment Examination) prověřuje věcné znalosti příslušného oboru, analytické myšlení, schopnost koncipovat písemné dokumenty v cizím jazyce a také přehled o mezinárodních vztazích.

Bakalářský titul podmínkou

Potřebnými předpoklady k účasti na náborových zkouškách (NCRE) jsou alespoň bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání, věk 32 nebo méně let v daném roce, perfektní znalost anglického nebo francouzského jazyka a státní příslušnost ČR. Registrace probíhá už nyní prostřednictvím internetových stránek OSN careers.un.org v sekci YPP s ohledem na jednotlivá profesní zaměření.

Termíny v závislosti na oboru

Do 13. srpna se mohou registrovat uchazeči v oboru informační systémy a technologie a politické vztahy, do 20. srpna probíhá registrace v oboru ekonomických vztahů, rozhlasové produkce (v mutacích: arabsky, čínsky, svahilsky, rusky, španělsky) a nejpozději do 27. srpna se mohou hlásit mladí profesionálové se zaměřením na lidská práva, knihovnictví, řízení informací a fotodokumentaristiku. Samotné výběrové řízení proběhne dne 4. 12. 2014 ve všech participujících zemích.

Posílit české zastoupení

„Několik posledních let se Česká republika programu pro mladé profesionály neúčastnila, což byla velká škoda tím spíše, že naše republika je v současnosti v OSN zastoupena nedostatečně. Věříme, že se nám podaří zvýšit informovanost a povědomí veřejnosti o pracovních příležitostech v této prestižní mezinárodní organizaci a podnítit tak zájem českých občanů o práci v OSN,“ říká Veronika Stromšíková, ředitelka odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí ČR. Podrobnější informace zájemci najdou na webových stránkách ministerstva mzv.cz/nkm.