Jedná se typicky o pozice v účetnictví a financích s rutinnějšími úkoly. K tomuto výsledku dospěli účastníci kulatého stolu o rozvoji talentů v sektoru sdílených služeb, který v Praze uspořádalo sdružení ABSL (Association of Business Service Leaders).

„Servisní centra se více než dříve otevírají absolventům středních škol a poskytují jim tak vítaný start kariéry v prostředí mezinárodních firem,“ uvedl Ota Kulhánek, předseda výboru ABSL.

„Servisní centra tradičně spolupracují s řadou vysokých škol. Do budoucna bude pro zaměstnavatele ve sdílených službách důležité navázat ještě intenzivnější kontakty se středním stupněm našeho školství,“ dodal.

Česká republika patří mezi celosvětově nejpopulárnější destinace v oblasti outsourcingu. Atraktivní je v současnosti především pro investory z odvětví výroby, logistiky, marketingové analýzy, finančnictví či farmacie.

Česká republika je přitažlivá také díky velkému množství rodilých mluvčích, kteří zde žijí.

Vedle finančních služeb je pro ně často zásadním požadavkem datová analýza a péče o zákazníky, které ve zvýšené míře po servisních centrech požadují. Účastníci kulatého stolu se proto shodli, že české školství je potřeba zaměřit právě na rozvoj těchto dovedností.

Česká republika je přitažlivá také díky velkému množství rodilých mluvčích, kteří zde žijí. V očích zaměstnavatelů ze sektoru sdílených služeb se přitom rostoucí oblibě znovu těší němčina, která zažívá druhou vlnu popularity. Obecně patří jazyky západní Evropy spolu se skandinávskými jazyky v servisních centrech k těm nejžádanějším.