Podle sdružení má tato situace ekonomické dopady, neboť stát kvůli „šedé” průvodcovské činnosti přichází o nemalé částky na daních.

"Část ekonomického přínosu z turistické atraktivity četných míst naší země, ať již v podobě daní, příjmů či zisků, tak plyne do zahraničí. Náklady na provoz či údržbu historických památek však jdou na vrub tohoto státu a jsou hrazeny převážně z peněz daňových poplatníků," uvedla předsedkyně Sdružení průvodců Jana Mecnerová.

Chybějí elementární znalosti

Sdružení tvrdí, že v mnoha případech jako průvodci v ČR působí lidé bez elementárních znalostí o místě, jeho dějinách či současnosti. Jejich výklad prý bývá plný nepřesností, polopravd či úplných výmyslů. Jako příklad uvádí jejich výklady u Lennonovy zdi v Praze na Malé Straně.

"Zde se například dozvědí, že za totality u nás nebyla televize a poslouchat Beatles bylo zakázáno, takže lidé je vůbec neznali. Proto chodili do hospod, tam se opíjeli a tak jim to vlastně vůbec nevadilo," uvádí v tiskové zprávě sdružení.

Změnit volnou živnost na vázanou

Od roku 2008 jsou průvodci tzv. živností volnou ohlašovací, k níž není třeba mít určitou kvalifikaci. Sdružení průvodců proto požaduje přesunutí průvodcovské činnosti mezi živnosti vázané a opětovné zavedení povinné odborné průvodcovské zkoušky.

"Stát by měl vytvořit takové prostředí, aby zisky z činností, které cestovní ruch zahrnuje, zůstávaly doma a alespoň částečně byly do oboru zase investovány. Pokud však současný stav má za následek, že průvodci, agentury, dopravci i jiní živnostníci přicházejí o práci, tak s tím oborem není něco zásadního v pořádku," dodala Mecnerová.

Ještě před několika lety působilo v ČR kolem 2000 průvodců, nyní jsou těch profesionálních podle sdružení už jen desítky.