Cílem výuky ve fiktivní firmě je pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a kreativitu a zlepšovat nejen své „měkké“, ale také právě nabyté odborné dovednosti. Důležitý je i trénink prezentace výsledků celé firmy, která je vedena jako skutečná – simuluje reálné procesy, produkty a služby.

Nechybí ani finanční úřad

Žáci rovněž musejí spolupracovat s fiktivním finančním a živnostenským úřadem, zdravotní, sociální a komerční pojišťovnou, bankou a s mnoha dalšími institucemi. Činnost těchto nezbytných úřadů již více než dvacet let simuluje Centrum fiktivních firem (CEFIF), které je součástí Národního ústavu pro vzdělávání.

Počet fiktivních firem roste

Počet fiktivních firem rok od roku roste – k 31. 12. 2013 bylo v Centru fiktivních firem registrováno 363 týmů ze 108 škol. Nejvíce „fiktivek“ bylo provozováno na obchodních akademiích (181) a středních odborných školách (160), objevují se ale i na vyšších odborných školách (20).

Vyvrcholení dosavadní práce

„Pro mnoho fiktivních firem je účast na veletrhu vyvrcholením jejich práce, je místem, kde se mohou prezentovat široké veřejnosti a získat zkušenosti s obchodováním se zahraničními subjekty. Týmy se mohou také zúčastnit soutěží, které jsou pro vystavovatele připraveny,“ vysvětluje Ing. Lukáš Hula, vedoucí Centra fiktivních firem.

Příprava na maturitu

Dovednosti získané ve fiktivní firmě žáci využijí nejen u maturity z ekonomických předmětů, ale především v reálném životě. Pokud fiktivní firma vyhoví nastaveným standardům, obdrží její nejlepší žáci certifikát o práci ve firmě, kterým se mohou prezentovat při pracovních pohovorech.