Mezi pětici nejvyhledávanějších oborů studia napříč všemi kategoriemi patří s velkým odstupem psychologie a psychoterapie. Dále následují cestovní ruch, sociální práce, design a grafika, andragogika a personalistika. Zájem ve srovnání s minulým rokem výrazněji vzrostl také o studia managementu, oborů v oblasti sportu a tělovýchovy, veřejné správy či fotografie a filmu.

Posuny jsou mírné

„Posuny v zájmu uchazečů o studium na VŠ jsou oproti loňsku jen velmi mírné. Jistý nesoulad mezi strukturou absolventů a požadavky pracovního trhu tak bezesporu bude ještě dlouho pokračovat. Přesto jsou patrné náznaky změny trendu, který může v delším časovém horizontu vést k lepšímu sladění poptávky s nabídkou, a tím pádem i k lepší uplatnitelnosti budoucích absolventů,“ komentuje letošní přehled Tomáš Dombrovský, analytik kariérního portálu Jobs.cz.

Začít na základních školách

Výraznější změny preferencí mladých lidí podle něj nelze dosáhnout prostřednictvím krátkodobých aktivit cílených na středoškoláky. Je zapotřebí začít již u dětí na prvních stupních základních škol a zatraktivnit pro ně především výuku matematiky a přírodovědných oborů, které v současnosti bohužel většinu dětí odrazují. „Vítané by bylo rovněž posílení kariérového poradenství jak na základních, tak i středních školách,“ doplňuje Dombrovský.

Zájem o techniku zaostává

Výrazný rozdíl mezi situací na trhu práce a zájmem uchazečů o studium na VŠ nadále přetrvává především v případě technických a informatických oborů. Na portálu Jobs.cz možnosti studia v těchto oborech letos dosud hledalo 8,5 % návštěvníků, což je i přes mírný nárůst zájmu čtvrtý nejnižší podíl. Situaci přitom ještě korigují později přihlášení studenti, neboť řada VŠ a univerzit technického zaměření vypisuje nejzazší termíny pro podání přihlášek až na konci března, případně v průběhu dubna. Nic to však nemění na faktu, že studium technického směru poměrně často zůstává až záložní variantou v případě neúspěchu v preferovaném zaměření.

Desetina míst připadá na IT

Pracovní pozice v segmentu informačních technologií přitom nyní tvoří více než desetinu ze všech nově obsazovaných míst a firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem vhodných uchazečů. Další technické profese náročné na znalosti (např. konstruktér ve strojírenství, technolog výroby atd.) jsou rovněž v popředí zájmu firem a poptávka bude pravděpodobně i nadále sílit, zejména s ohledem na gradující generační výměnu. Pracovní příležitosti v technických profesích již nyní souhrnně tvoří zhruba třetinu ze všech nově obsazovaných pozic.