Uvedená zjištění vyplynula z šetření pracovního portálu Jobs.cz, do něhož se zapojilo téměř 1 800 respondentů z řad zaměstnanců a 101 zástupců personálních oddělení firem.

Počet odměněných zaměstnanců roste

Zatímco loni počítalo s výplatou 13. platu nebo ročních bonusů jen 13 % zaměstnanců, letos se jejich počet zvýšil o bezmála polovinu – příjem navíc očekává 19 % lidí. Zároveň ale mírně vzrostl počet těch, kdo odpověděli, že jejich zaměstnavatel bonusy nevyplácí – loni šlo o 58 %, letos o 61 % odpovědí.

Proti loňsku kleslo množství zaměstnanců, kteří si odměnami nejsou jisti, a proto na ně raději nespoléhají (letos 11 %, vloni 18 %). K mírnému snížení došlo rovněž u počtu těch, kdo s výplatou bonusů nepočítají kvůli špatné ekonomické situaci firmy (letos 9 %, vloni 11 %).

Letošní rok byl pro firmy lepší

„Odpovědi zaměstnanců i zástupců personálních oddělení firem ukazují na nezanedbatelné zlepšení ve vyplácení ročních prémií. Letošní rok byl pro řadu firem poměrně složitý, přesto však zřejmě pro většinu skončí s příznivějšími hospodářskými výsledky než vloni,“ komentuje výsledky šetření Tomáš Dombrovský, analytik společnosti LMC, která portál Jobs.cz provozuje.

Třetina firem odměny vyplácet nebude

Souběžné dotazování mezi zaměstnavateli potvrdilo meziroční zlepšení ohledně přiznávání ročních odměn a 13. platů. Plošně je letos hodlá vyplatit 41 % společností, které se do průzkumu zapojily (vloni pouze 29 %), zatímco 34 % respondentů uvedlo, že jejich firma žádné nadstandardní odměny na konci roku nikomu vyplácet nebude (vloni 43 %). Zbylých 25 % zaměstnavatelů hodlá roční bonusy nebo 13. platy letos vyplatit pouze vybraným zaměstnancům, zatímco vloni takto postupovalo 28 % firem.