Firmy nabízejí jak dlouhodobé neplacené stáže při studiu, kdy student dochází do práce jen několikrát do měsíce a dělá spíše, co se namane, tak i tzv. internshipy, kde už studenti pobírají většinou nějakou odměnu za odvedenou práci a zabývají se po boku svých starších kolegů reálnými úkoly z praxe.

S výběrem začínají už v průběhu studia

Každá velká firma má svůj vlastní systém výběru budoucích zaměstnanců z řad vysokoškolských studentů, obecně ale platí, že trendem je spíše snaha zvyšovat zájem mezi studenty už v dřívějších ročnících než až na konci studia.

Je to výhodné jak pro firmy, které si systémem oddělování zrna od plev vyberou ty nejlepší studenty a zavčas si podchytí budoucí zaměstnance, tak i pro samotné studenty, kteří získají jistotu zaměstnání po absolvování vysoké školy. Obecně totiž platí, že pracovní zkušenosti během studia pomáhají studentům odlišit se od ostatních absolventů a zvýšit svoji cenu na trhu práce.

Možnost sbírat zkušenosti v zahraničí

V poslední době se objevují i případy, kdy firmy s mezinárodní účastí svoje programy pro absolventy rozšiřují i na pobočky za hranicemi České republiky. Absolventi stráví nějakou dobu v české pobočce či centrále, a pokud jsou úspěšní, je jim nabídnuto místo v zahraničí.

Skupina Home Credit například otevřela v závěru roku nový program pro vysokoškolské studenty posledních ročníků, v rámci kterého jim umožní několikaměsíční stáž nejprve v České republice a poté pracovní uplatnění přímo v zahraničí. Zejména se jedná o nové pobočky v Indonésii, na Filipínách a v Indii.

Školství produkuje slibné odborníky

„Naše školství udělalo významný kvalitativní posun a produkuje absolventy s velmi slušným teoretickým základem. Oproti tomu na trzích, kde skupina Home Credit nově rozjíždí splátkový prodej, je nedostatek profesionálů se specifickými odbornými znalostmi a relevantními zkušenostmi, kteří by splňovali naše požadavky. Proto chceme aplikovat osvědčené pracovní postupy a byznys modely v nových rozvíjejících se zemích, kde teprve budujeme svoji infrastrukturu, prostřednictvím vlastních lidí,“ říká ředitelka lidských zdrojů skupiny Home Credit Daniela Razimová.

Předpokladem jsou analytické schopnosti

Program pro absolventy se zaměřuje na studenty s výbornými analytickými schopnostmi, schopné komunikovat, dobře se adaptovat v novém prostředí a ochotné vydat se za prací do exotických zemí. Délka jejich pobytu však záleží na mnoha faktorech: jak budou v dané zemi úspěšní, zda jim jejich osobní a rodinné okolnosti dovolí zůstat, a také, jak se budou vyvíjet obchodní výsledky té které společnosti.

„O počtu studentů v programu rozhodne v budoucnu i princip nabídky a poptávky, tedy zájem studentů o tento program na jedné straně a požadavky z jednotlivých zemí na straně druhé,“ připomíná Gabriela Lžičařová, HR ředitelka českého a slovenského Home Credit, která má program na starosti.

Příprava trvá devět měsíců

V prvních třech měsících se studenti seznamují s chodem společnosti, s jejími jednotlivými odděleními, potkávají se s budoucími kolegy a vybírají si hlavní a vedlejší obor, kterému se následně budou věnovat. Na konci prvního trimestru je čeká teoretický test ze znalosti produktů. V druhém trimestru už se mění poměr hlavního a vedlejšího oboru, víc času stráví studenti v rámci hlavního zvoleného oboru a také si vyzkouší, co to znamená pracovat v call centru nebo jak fungují obchodníci.

„Ve třetím trimestru se pak už stávají plnohodnotnou pracovní silou a v jeho závěru jsou připraveni nastoupit do plného pracovního provozu se všemi zodpovědnostmi. Po úspěšně vykonaných závěrečných zkouškách na vysoké škole tak mohou být vysláni rovnou do zahraničí,“ uzavírá Gabriela Lžičařová.