„Jsem velmi rád, že jsme mohli ocenit tolik mladých lidí, kteří určitě nebudou mít problém najít uplatnění na trhu práce,“ prohlásil při předání cen prezident HK ČR Petr Kužel.

Samostatné odborné práce zvyšují prestiž

„Ke zvýšení prestiže absolventů učebních oborů přispívají samostatné odborné práce, ve kterých musí žáci prokázat schopnost pracovat samostatně, zda umí vyhledat a dobře využít potřebné informace a jestli dokáží najít originální řešení úkolu. To všechno pak mohou využít ve své praxi,” zdůrazňuje Zoja Franklová z Národního ústavu pro vzdělávání.

Zatím se zapojilo dvanáct oborů

Samostatnou odbornou práci připravovali v minulém školním roce žáci třetích ročníků 12 oborů vzdělání. Vůbec nejvíce prací poslaly do soutěže školy v oboru kuchař – číšník, cukrář a kadeřník, méně zastoupeny byly další obory, jako umělecký kovář a zámečník, kovář a podkovář nebo umělecký keramik.

Odbornou práci připravují žáci ve 2. pololetí a během závěrečných zkoušek ji obhajují. Hodnoticí komise složená ze zástupců Národního ústavu pro vzdělávání a HK ČR pak vybrala 18 nejlepších prací z různých oborů, jejichž autoři získali ocenění.