Podle závěrů studie připadá na každou tisícovku žen s bakalářským titulem nebo jiným diplomem prvního stupně pouze 29 těch, které mají vystudovány informační a komunikační technologie (oproti 95 mužům). Pouze čtyři ženy z tisíce pak v odvětví IKT skutečně pracují.

Pokud by se ale tento trend podařilo zvrátit a ženy by v odvětví IKT pracovaly ve stejné míře jako muži, evropský HDP by to podle uvedené studie ročně posílilo o devět miliard eur, což odpovídá 1,3násobku HDP Malty.

Počet volných míst v IKT se výrazně zvýší

Odvětví IKT by z takového vývoje mělo prospěch, neboť obecně platí, že organizace, které do svého řízení více zapojují ženy, dosahují o 35 % vyšší návratnosti vlastního kapitálu a o 34 % lepších dividend než jiné obdobné organizace.

Studie rovněž naznačuje, že ženy, které pracují v odvětví IKT, vydělávají téměř o 9 % více než ženy působící v jiných částech hospodářství a mají také možnost větší flexibility při úpravě pracovní doby a jsou méně náchylné k nezaměstnanosti. Přitom do roku 2015 bude v EU k dispozici 900 000 neobsazených pozic v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Zapojení žen je pro podnikání prospěšné

„Již dnes nade vši pochybnost víme, že více žen přináší soukromému podnikání velký prospěch. Je nejvyšší čas, aby si to uvědomilo i odvětví informačních technologií a umožnilo ženám patřičné uplatnění v souladu s jejich potenciálem, což bude přínosné celému evropskému hospodářství,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová.