Sada výukových materiálů pro 1. třídu, do níž vedle pracovních učebnic Začínáme číst a psát a Už čteme a píšeme sami patří sešit s uvolňovacími cviky a písanky, je určena pro výuku čtení a psaní genetickou metodou, která prvňáčky více motivuje, protože se od prvních dnů školní docházky učí číst s porozuměním.

Důraz na obsah

„Porota na učebnici ocenila atraktivní grafiku vhodnou pro danou věkovou skupinu, důraz na zapojení průřezových témat, zejména výchovu k multikulturalismu, a dále osobnostní a kognitivní rozvoj dítěte,“ uvedla Radka Šmahelová, vedoucí redaktorka Nakladatelství Fraus. Podle Jiřího Frause porota ve svém verdiktu vyzdvihla, že metoda od začátku upřednostňuje Co žák čte a píše, před tím Jak to činí.

Připravují rozšíření

„Vzhledem k úspěšnosti genetické metody výuky čtení a psaní jsme se rozhodli pro příští školní rok učebnicovou sadu pro žáky rozšířit i o písanky s nevázaným písmem, jež se v současnosti na školách rovněž vyučuje, a pracovní učebnicí s doplňkovými aktivitami,“ říká Radka Šmahelová. Pro školy bude podle ní jistě lákavé, že soubor bude představovat celek s čítankou a interaktivnimi učebnicemi a cvičeními.

Autoři zúročili desetiletou zkušenost

Karla Černá, která je s Martinou Grycovou a Jiřím Havlem spoluautorkou učebnic, byla příjemně překvapena už z postupu do evropského finále. „Domnívám se, že ocenění z evropské soutěže může naší učebnici pomoci jak u učitelů, tak u rodičů. Respekt, který si učebnice získala u evropských porotců, by mohl probudit i větší zájem o genetickou metodu výuky čtení a psaní jako takovou,“ řekla Černá, která je ředitelkou malotřídní základní školy v Řeznovicích v okrese Brno-venkov.

Prestižní ocenění BESA (The Best European Schoolbook Awards) již počtrnácté společně s Frankfurtským knižním veletrhem udělovaly Evropská asociace nakladatelů učebnic (EEPG) a Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a výukových médií (IARTEM).