V některých zemích ženy v otázce zaměstnávání podle fondu zaznamenaly pokrok. Stále se ale potýkají s diskriminací, daňovými a pracovně-právními opatřeními, která je odrazují od účasti na pracovním procesu. Na celém světě je do něj zapojena zhruba polovina žen; v některých oblastech, jako je Blízký východ či severní Afrika, ale tento podíl klesá na pouhou pětinu.

MMF tvrdí, že posílení role žen v ekonomice může zvýšit vyhlídky růstu. Ve Spojených státech prý může hospodářský růst stoupnout o pět procent, pokud se do pracovního procesu zapojí stejné množství žen jako mužů. V Egyptě by za těchto okolností mohla ekonomika stoupnout dokonce o 34 procent.