Profesor Strong v rozsáhlé studii zjistil, že třeba v nemocnicích přirozené denní světlo zkracuje dobu, kterou pacienti tráví ve zdravotnickém zařízení a rychleji se zotavují po operacích. Čísla také ukazují, že se rychleji léčí z obezity a při srdečních chorobách.

Ve školách zase výzkum ukázal prokazatelně lepší soustředění a klid žáků v těch třídách, kde měli dostatek denního světla.

Za světla se lépe pracuje

Studie se rovněž zaměřila na zkoumání vlivu denního světla na pracovištích a v domácnostech. Všichni dotázaní uvedli, že se jim za denního světla pracuje lépe a prokazovali i lepší výsledky; markantní zlepšení prodejů pak vykazovaly retailové prodejny s dostatkem přirozeného denního světla.

Profesor Strong neopomenul změřit i reálné dopady dostatku přirozeného světla na omezení emisí CO2 – jen ve Velké Británii generuje osvětlení 19 % všech emisí CO2. Pokud by nebylo potřeba díky dostatku denního světla svítit přes den, snížily by se nejen emise CO2, ale i náklady na energie na osvětlení.

Dostatek světla zajistí ideální sklo

Kromě konstrukčních úprav ovlivňuje dostatek denního světla i okenní technologie. Ideální sklo musí splňovat dva základní parametry – propustit do místnosti nebo prostoru maximum přirozeného denního světla bez omezení nebo změny barevného spektra a účinně regulovat přehřívání místnosti či prostoru.