Letos se konal už třetí ročník ojedinělé a oblíbené studijní akce pro děti, která v rámci projektu Otevřená univerzita probíhá na půdě TUL celoročně.

Škola hrou

„Formou hry na vysokoškolské studium se zde žáci zábavnou formou seznamují s novými poznatky studovaných oborů, přičemž je kladen důraz na získávání teoretických i praktických dovedností, rozvíjení tvořivosti a samostatnost. Studium probíhalo výhradně ve volném čase dětí ve všední dny i o víkendech,“ uvedla mluvčí TUL Jaroslava Kočárková s tím, že děti si vybíraly ze studijních programů Strojírenství, Elektrotechnika, Textilní technologie a Přírodní vědy.

Skládali zkoušky jako dospělí

Děti musely k získání diplomu úspěšně složit závěrečné zkoušky stejně jako dospělí studenti. Svoji práci malí studenti obhajovali před odbornou komisí, jejíž členové uznali, že se žáci zadaných úkolů zhostili většinou velmi dobře. Děti například zkoumaly vlastnosti konkrétních materiálů v různých podmínkách a svoji práci demonstrovaly na vlastních pokusech.

Zájem dětí jde do hloubky

„Někteří studenti přišli skutečně se zajímavými technickými detaily. Překvapilo nás, že se řada z nich vzhledem ke svému věku velmi seriózně zajímá o nanomateriály nebo třeba o využití kompozitů,“ řekl vedoucí projektu Otevřená univerzita Miloš Hernych.

Zájem je velký. Zatímco v prvním ročníku dokončilo oba semestry asi 80 dětí, v dalším roce jejich počet narostl na více než stovku a letos si studium vyzkoušelo téměř 180 dětí. S přibývajícími zájemci univerzita rozšířila i počet oborů. V prvním roce otevřela dva, loni už to bylo pět a letos si děti vybíraly ze třinácti oborů základního a čtyř oborů navazujícího studia.

Díky podpoře EU je studium zdarma

Dětskou univerzitu pořádá Technická univerzita v Liberci v rámci dvouletého projektu Otevřená univerzita, na který získala dotaci ve výši 36,5 miliónu korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. „Díky podpoře EU je Dětská univerzita zcela zadarmo včetně potřebných výukových pomůcek. Studium je vždy zahájeno slavnostní imatrikulací a ukončeno slavnostním aktem stylizovaným do vysokoškolských,“ dodala Kočárková.