Hodnotitelská komise mu cenu nazvanou Velký delfín udělila za úspěšnou realizaci významných projektů zaměřených na zvýšení hodnoty pro zákazníka. Výsledky soutěže byly vyhlášeny ve čtvrtek 23.května v divadelním sále pražského klubu Lávka.

Držitelé dalších ocenění

Mimořádnou cenu v podobě Zlatého delfína obdržel Zdeněk Sobota ze společnosti M.I.P. Group, a. s., za projekty podporující rozvoj výstavnictví, Modrý delfín byl udělen Miloslav Cváčkovi ze společnosti ISMM Project & Training, s.r.o., za úspěšnou realizaci komplexní marketingové strategie při založení a rozvoji firmy. Růžového delfína komise udělila Janě Drexlerová z Mamma Help Centrum za významný podíl na uskutečnění projektu mamografického screeningového centra Zelený pruh.

Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity a úspěšné inovativní marketingové projekty.

Soutěž přispívá k rozvoji marketingu

Cílem soutěže je podle organizátorů přispět k rozvoji marketingu ve všech oblastech jeho uplatnění v Česku. Chce také popularizovat významné osobnosti a představit jejich odborné schopnosti a zásluhy. Zúčastnit se mohou všichni zájemci, kteří jsou činní v marketingu v jakékoliv hospodářské či jiné organizaci, podnikatelské i veřejné.

Záštitu nad soutěží opakovaně převzala osobnost světového marketingu - profesor Philip Kotler. V předchozím ročníku v soutěži uspěl spolumajitel rodinného pivovaru Bernard Stanislav Bernard.