Cenu Madetě předal Innovation Leader společnosti 3M Česko, která je iniciátorem projektu Česká inovace, Jan Mašek. „Styl inovování Madety je nám velmi blízký a sympatický. Chceme jí pomoci její produkt dále prosadit,“ prohlásil Mašek

Absolutním vítězem soutěže Česká inovace 2012 se stalo řešení společnosti Ella-CS, degradabilní jícnový stent s degradabilním potahem, který léčí pacienty s onemocněním jícnu. Díky této metodě dochází ke zlepšení komfortu pacienta a ke snížení celkových nákladů na jeho léčbu.

Potlačí pocit hladu

V rámci kategorie Inovativní firma určené pro velké podniky a korporace porota vybrala Syrovátkový nápoj Fitness společnosti Madeta, který díky syrovátkovým bílkovinám dokáže člověka nasytit a potlačit pocit hladu. Cílovou skupinou jsou lidé s aktivním životním stylem.

„Madeta se nebojí přicházet s neotřelými produkty, které mění spotřební zvyklosti. To je společnosti 3M velmi blízké. S Madetou se pokusíme najít cestu, jak její produkt více prosadit na českém trhu, nalézt mu to správné místo, zkrátka chceme dobrý nápad pomoci prodat,“ uvedl Jan Mašek. Vítěze zve společnost 3M do svého inovačního centra.

Sto deset přihlášených projektů

Celkem se do soutěže Česká inovace přihlásilo 110 projektů z různých sfér průmyslu, obchodu, vědy nebo státní správy. Finalisty v pěti kategoriích vybírala porota z řad ředitelů firem, vědeckých a akademických pracovníků i novinářů.

Soutěž má za cíl pomoci zajímavým inovacím uplatnit se na trhu, vzájemně jejich autory propojit a vytvářet inovativní prostředí v Česku. Tomu přispívá i uvolněná atmosféra festivalu Česká inovace, jehož druhý ročník přilákal takřka 500 účastníků z řad firem, studentů i jednotlivců.