Pomoc teď nabízí internetová aplikace Evropské jazykové portfolio, která je dostupná na webové adrese www.evropskejazykoveportfolio.cz a pro komfortnější práci je dokonce přizpůsobena věku konkrétního uživatele (žáci do 11 let, 11–15 let, 15–19 let a dospělí).

Aplikace je k dispozici nejen v českém jazyce, ale také v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině.

K čemu lze aplikaci využít

E-portfolio pomůže při hodnocení úrovně vašich jazykových znalostí, s monitorováním dosažených pokroků, ale také si tu můžete vytvořit a vytisknout jazykový pas (jeden z dokumentů Europassu), pomocí kterého je vhodné prezentovat svou aktuální dosaženou úroveň cizojazyčných znalostí (např. při přestupu na jinou školu nebo při pracovním pohovoru).

Úroveň jazykových znalostí zjistíte podle konkrétních ukazatelů popisujících jednotlivé jazykové dovednosti.  Ty vám pomohou zjistit, co už v cizích jazycích umíte, anebo stanovit, čeho chcete ještě dosáhnout. Vybrané popisy jsou doprovázeny ilustrativními cvičeními, ve kterých si dovednosti můžete přímo vyzkoušet.

Evropský referenční rámec

Hodnoticí rámec tvoří tabulka, která definuje šest jazykových úrovní od nejnižší úrovně A1 po nejvyšší C2, přičemž úroveň A odpovídá znalostem základů jazyka, úroveň B znalostem samostatného uživatele a úroveň C zkušenému uživateli. Tento systém hodnocení se řídí podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky vytvořeného Radou Evropy.

„Jednotlivé úrovně A1–C2 srozumitelně definují úrovně jazykových dovedností, kterým rozumí studenti, učitelé, tvůrci jazykových kurzů, vzdělávací instituce i zaměstnavatelé napříč Evropou. Většina učebnic, jazykových zkoušek a certifikátů v současné době již s těmito jazykovými úrovněmi pracuje,“ vysvětluje Michala Čičváková z Národního ústavu pro vzdělávání.