Projekt řešila ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Palackého v Olomouci, Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Brně a Finským institutem pracovního zdraví v letech 2010-2012.

Využití finských zkušeností

Cílem projektu bylo přenést unikátní finskou metodiku pro měření pracovní způsobilosti starších zaměstnanců do českého prostředí, proškolit odborníky pro její užití a pilotně ověřit tuto metodiku na občanech ČR.

„Získání Národní ceny kvality za podporu Age Managementu vnímáme nejenom jako významné ocenění naší práce, ale především jako signál společenské důležitosti problematiky, kterou se Age Management zabývá,“ uvedla vedoucí projektu Ilona Štorová.

Udržet pracovní schopnosti starších lidí

V souvislosti se stárnutím české populace bude podle ní nutné intenzivně se zabývat vytvářením pracovních podmínek pro stárnoucí pracovní sílu. Do popředí se budou stále více dostávat i otázky spojené se slaďováním rodinného a profesního života či s udržováním pracovní schopnosti, a to jak v oblasti zdraví, tak i celoživotního vzdělávání.

„Uplatňování principů Age Managementu, které uvedený projekt přinesl, může výrazně napomoci k řešení problematiky demografických změn na pracovišti, a tím nastavit i vstřícnější postoj k zaměstnancům různých věkových skupin,“ zdůraznila Ilona Štorová.