Návrh Komise si klade za cíl zajistit větší množství pracovních příležitostí, zejména pro mladé nezaměstnané a pro osoby s velmi nízkou formální kvalifikací, jako jsou např. starší pracovníci a pracovníci s nízkou odborností. Zároveň se snaží zvýšit přístup k vysokoškolskému vzdělání, především u studentů z řad dospělých.

Uznávat neformální a informální vzdělávání

Podle názoru Komise by členské státy měly do roku 2015 vytvořit vnitrostátní systémy pro uznávání neformálního a informálního vzdělávání.

Neformální vzdělávání probíhá v podmínkách formálního vzdělávání a obecně nebývá zakončeno udělením kvalifikace či diplomu. Obvykle zahrnuje kurzy, workshopy, konference nebo semináře.

Informální vzdělávání probíhá na různých místech, například doma, v práci, v rámci sdružení a prostřednictvím každodenní interakce mezi lidmi – zahrnuje výuku jazyků, kulturních norem a norem chování.

Komplexní systémy uznávání neformálního a informálního vzdělávání mají v současnosti pouze čtyři státy EU: Finsko, Francie, Lucembursko a Nizozemsko.

Využívat všechny dostupné příležitosti

„Usilujeme o to, aby všichni občané plně využívali dostupných vzdělávacích příležitostí s cílem zlepšit své dovednosti a zaměstnatelnost, ať již na pracovišti, prostřednictvím skupin občanské společnosti, nebo pomocí internetu. V době vysoké nezaměstnanosti a nízkého hospodářského růstu je nezbytné, aby Evropa rozvinula správnou kombinaci dovedností a schopností, jež posílí konkurenceschopnost, prosperitu a sociální začleňování,“ uvedla Androulla Vassiliouová, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.