Vyplývá to z průzkumu, který provedla společnost 3M Česko mezi svářeči a souvisejícími profesemi v rámci své Welding Caravan Road Show, kdy navštívila výrobní podniky z celé České republiky.

Nejčastěji uváděné zdravotní příznaky potíží dotazovaných svářečů byly bolesti hlavy a pálení očí.

V bezpečnosti práce zaostáváme za Evropou

„Situace kolem ochrany zdraví je alarmující. Už náš loňský průzkum potvrdil, že používání ochranných prostředků v České republice zaostává za zeměmi západní Evropy. Nelze říci, že existují konkrétní viníci. Rezervy jsou v přístupu firem i zaměstnanců,“ vysvětluje Petr Janoszek, ředitel skupiny Bezpečnost, zabezpečení a ochrana ze společnosti 3M Česko.

Chybí systémová podpora

Podle Janoszka chybí také větší systémová podpora bezpečnosti práce. V některých zemích se této problematice věnuje samostatná instituce, která prosazuje osvětu a pořádá kampaně.

V rámci Welding Caravan Road Show projela společnost 3M Česko celou Českou republiku a navštívila 20 podniků. Karavan byl nicméně otevřen i kolemjdoucím návštěvníkům. Z tazatelů poté firma vylosovala dva, které ocenila svářečskou helmou Speedglas ze své produkce.