Polovině z těch, které firemní „dress code“ ve vedrech omezuje, přitom tento stav vyloženě vadí. Ukázal to aktuální průzkum mezi téměř pěti sty firmami a tisícovkou uživatelů portálu Jobs.cz.

Co vyžadují firmy

Dotazování mezi 464 zaměstnavateli ukázalo pozoruhodné rozdíly v přístupu k oblékání zaměstnanců. Plných 58 % firem nemá žádný zvláštní předpis, který tuto oblast upravuje. I mezi společnostmi, které mají zaveden tzv. dress code (předpis oblékání), však jsou patrné výrazné rozdíly, pokud jde o výjimky pro případ výkyvů počasí. Jen u necelé čtvrtiny (23 %) z nich je v horkých dnech povoleno celkově volnější oblečení.

Další pětina (20 %) zaměstnavatelů v létě povoluje lehčí oblečení pouze pracovníkům, kteří nemají v daný den žádné jednání s klienty. Na 57 % z firem s pevným dress codem ale svým lidem nepovoluje žádné výjimky – styl oblékání stanovují pro celý rok stejně bez ohledu na počasí.

Bankéři úlevy nemají

„Přístup k úpravě oblékání ve firmách se poměrně výrazně liší napříč obory, profesemi i z hlediska velikosti zaměstnavatelů. V menších společnostech panuje v tomto ohledu mnohem větší svoboda, naopak u nadnárodních korporací je pevný dress code v podstatě pravidlem. Například k bankovnictví či k profesi obchodníků patří obleky a kostýmy za jakéhokoli počasí stejně neodmyslitelně jako piškoty k baletkám,“ uvedl Tomáš Dombrovský, mluvčí společnosti LMC, která provozuje portály Jobs.cz a Prace.cz.

„Nastavená pravidla by však měla být vymáhána s rozumem. V době extrémních letních veder může být ‚plná polní‘ v obleku či kostýmu kontraproduktivní. Původní účel – působit reprezentativním dojmem – se pak často míjí účinkem. Zaměstnanci se navíc v horku v nevhodném oděvu trápí, čímž klesá jejich produktivita,“ dodává Dombrovský.

Jak to vidí zaměstnanci

Potvrdilo to také souběžné dotazování mezi 995 uživateli portálu Jobs.cz. Skoro čtvrtině (24 %) z nich velmi vadí, že musejí i v létě docházet do zaměstnání oblečení podle firemního předpisu, který nepovoluje žádné výjimky. Necelá desetina (devět procent) z oslovených může v době veder používat lehčí oblečení, ovšem jen pokud nemají jednání s klienty.

Dalších devět procent lidí sice musí dodržovat pevný firemní dress code, ale vzhledem ke klimatizaci na pracovišti jim to nevadí. Jen 6,5 % zaměstnanců má pro léto celkově volnější dress code než ve zbytku roku. Zbylá více než polovina (51,5 %) lidí může do zaměstnání chodit oblečená podle vlastního uvážení.