Škola připravila program na základě požadavků trhu na podporu nových podnikatelských iniciativ, tak aby studenti získali dovednosti potřebné k založení a rozvíjení vlastní úspěšné společnosti.

Obsah programu se skládá ze základních kurzů společných všem programům MBA a z následujících specializovaných kurzů: budování vlivného podniku, podnikatelé, kteří změnili svět, podnikatelské finance, vytvoření a udržení úspěšného podniku, sociální podnikání a podnikatelská laboratoř.

Orientace na praxi

Kurzy budou výrazně orientovány na praktické studium toho, jaké podnikatelské nápady uspěly. Studenti budou mapovat příležitosti a vytvářet případové studie o podnicích. Účastníci rovněž získají motivaci a podporu při rozvíjení vlastních nápadů na nové podniky. Pedagogičtí pracovníci UNYP budou při zkoumání těchto možností působit jako mentoři.

Dobrý nápad představuje kapitál

„Náš nový program vychází z předpokladu, že dobrý nápad je vlastně podnik, který čeká na své zrození. Zároveň jsme přesvědčeni, že k tvorbě pracovních míst v příštích letech přispějí zejména nové, malé nebo středně velké podniky.Cílem programu tedy je poskytnout studentům dovednosti potřebné ke spuštění a udržení úspěšného podniku a k tomu jim nabídnout kontakty v podnikatelské komunitě, které mohou jejich úsilí podpořit,“ vysvětluje William Pattison, vedoucí programů MBA na vysoké škole UNYP.

Nový podnikatelský program je rozvržen do období 19 měsíců a výuka bude probíhat o víkendech.