.

Informace přináší publikace Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání 2011/12, kterou vydal Národní ústav pro vzdělávání.

Pokles zasáhl všechny kategorie

Pokles počtu žáků v prvních ročnících středních škol se projevil u všech kategorií vzdělání, nepotvrdila se ale prognóza, že nejhůř na tom budou učební obory. Naopak po mnoha letech dochází ke snížení procenta žáků vstupujících do maturitních oborů.

Podíl žáků vstupujících do učebních oborů po dlouhé etapě poklesu od roku 2009 nepatrně stoupá: v roce 2011/12 se zvýšil na 31,64 %.

Přestože vzhledem k celkovému poklesu populace je v absolutních číslech učňů méně, považují autoři zprávy za příznivé, že nedošlo k výraznému omezení podílu žáků v učňovském školství, jak v minulých letech prognózovalo MŠMT.

Stavebnictví nadále ovlivňuje krize

Ve srovnání s předchozím rokem nastoupily výrazně vyšší podíly žáků do strojírenských, potravinářských, zemědělských a lesnických oborů, výrazně nižší naopak do stavebních oborů, oborů z oblasti osobních služeb a gastronomie, hotelnictví a turismu.

„Je zřejmé, že u skupiny Stavebnictví se přes výraznou propagaci a podporu náboru žáků projevuje velmi nepříznivá reálná situace ve stavebním odvětví, což se odráží i v zájmu žáků základních škol o přípravu v oborech této skupiny,“ vysvětlil spoluautor analýzy Jiří Vojtěch.

Menší zájem je i o nástavbové obory

Výrazné meziroční snížení počtu nově přijatých zaznamenaly nástavbové obory po vyučení, a to v denní formě studia o 13,5 %.

„V roce 2011/12 bylo nově přijato asi 9,2 tisíce žáků, což představuje třetinu všech vyučených v daném roce. Skutečností ovšem je, že asi třetina přijatých žáků toto studium nedokončí,“ doplnil Jiří Vojtěch z NÚV.