Jak ukázaly výstupy z měření technologické společnosti truconneXion, celkově se ale míra zneužívání pracovního času za loňský rok snížila o tři minuty za den a aktuálně činí v průměru 51 minut na zaměstnance.

Kontroly mají zvýšit efektivitu

„Trend monitorování zaměstnanců je jednoznačný: zaměstnavatelé pokračují v úsilí o vyšší efektivitu svých zaměstnanců,“ interpretuje výsledky měření Martin Hnízdil, AuditPro manager ze společnosti truconneXion, která vyvíjí a prodává původní softwarový nástroj pro monitorování zaměstnanců.

Aktuálně platí, že čtyři z pěti firem mají zájem dozvědět se za pomoci specializovaného softwaru, zda se jejich zaměstnanci na počítači věnují práci, anebo si hrají či vyřizují soukromé věci. V průběhu času jsou ovšem zjevné různé trendy ve formách zneužívání.

První trend je spojen se vzrůstajícím podílem sociálních sítí, které během jednoho roku dokázaly podstatně stáhnout dříve jednoznačnou dominanci e-mailu.

Roste obliba přímé komunikace

Vedle rostoucí popularity Facebooku a dalších sociálních sítí stoupá obliba i on-line nakupování a nástrojů přímé komunikace, jako je například Skype.

V mnoha firmách je však Skype už součástí běžné pracovní komunikace a k posuzování, co je ještě v rámci normy a co už nikoli, je třeba přistupovat na základě zvyklostí v dané firmě a konkrétního pracovního zařazení uživatele.

Dohled by měl být rozumný

Podle společnosti LMC, provozovatele portálů Jobs.cz a Prace.cz, budou někteří zaměstnavatelé nadále využívat monitorovací technologie k tomu, aby si udrželi přehled o činnosti svých zaměstnanců.

„Monitoring může posloužit například i jako vhodný nástroj pro rozhodování v případě sporů, vždycky by se však k němu mělo přistupovat s rozumem,“ říká Tomáš Dombrovský, mluvčí společnosti LMC.