Colliers věří, že v budoucnu, zhruba kolem roku 2030, bude poptávka po kancelářích na stejné úrovni, jako je dnes. Bude tomu tak především kvůli narůstajícím požadavkům zaměstnanců pracujících ve velkých firmách na flexibilní prostředí s dostatkem osobního prostoru.

Moderní technologie a větší prostor pro lidi

Tyto požadavky povedou ke zvětšení prostoru pro jednotlivé pracovníky v kancelářích a vyrovnají tak pokles populace a nárůst pružných pracovních úvazků a práce na dálku.

„Obecně vzato, nevěříme, že v průběhu příštích 15-20 let nastane výrazná změna, či že dojde k poklesu objemu ploch pro tradiční kanceláře, a to i přes pokles celkového počtu zaměstnanců pracujících v kancelářích.

Co však uvidíme, budou velké změny v užívání kanceláří a v celkovém uspořádání prostoru. Vzhledem ke snahám o snížení výdajů za nájem bude narůstat tlak na využívání moderních technologií a dalších flexibilních kancelářských řešení.

Současně s tím však budou zaměstnavatelé usilovat o to, aby klíčoví zaměstnanci byli spokojení, motivovaní, produktivní a těšili se do práce,“ říká autor zprávy a ředitel průzkumu u Colliers International, Damian Harrington.

Developeři musí změnit nabídku

Pro developery a pronajímatele bude podle Harringtona rozhodující, zda budou moci nabídnout vhodné prostory, které umožní změny dispozičního uspořádání a splní požadavky na udržitelné budovy, protože právě takové prostory nájemci a investoři nyní vyžaduji. Tyto požadavky však nepochází jen ze strany firem, ale i od samotných zaměstnanců.

Další klíčové závěry ze zprávy Colliers International:
 • Z pohledu firem je hlavním důvodem pro zavádění alternativních pracovních strategií optimalizace prostor (79 %) a úspora nákladů (74 %).
 • Z pohledu zaměstnanců je na předních příčkách v seznamu požadavků na alternativní pracovní strategie možnost práce z domova (89 %) a přidělení fyzického pracovního místa v případě potřeby (82 %).