Všechny tři oblasti vyžadují větší sladění inovací ve veřejném i soukromém sektoru s cílem dosáhnout zlepšení kvality života a zajistit Evropě vedoucí postavení.

Komise proto zahájila dvě nová evropská inovační partnerství ohledně surovin a udržitelnosti a produktivity zemědělství a schválila čtyřletý akční plán pro evropské inovační partnerství týkající se aktivního a zdravého stárnutí, což je pilotní projekt zahájený v únoru 2011.

Spojit úsilí veřejného a soukromého sektoru

Evropská inovační partnerství představují nový přístup k celému řetězci výzkumu, vývoje a inovací a sdružují zúčastněné strany z veřejného i soukromého sektoru z různých zemí a odvětví s cílem urychlit zavádění inovací. První výsledky se očekávají během jednoho roku až tří let.

„Musíme podpořit inovace, aby se Evropa znovu dostala na cestu směrem k růstu a tvorbě pracovních míst, a řešit důležité úkoly, jako je přístup k surovinám, udržitelné zemědělství a naše stárnoucí společnost,“ uvedl předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

Odstranit slabiny a překážky

Evropské inovační partnerství je nová koncepce, jejímž cílem je odstranit slabiny, neprůchodná místa a překážky v evropském systému výzkumu a inovací, které brání vzniku dobrých nápadů a jejich uvádění na trh nebo je zpomalují.Patří sem nedostatečné investice, zastaralá regulace, neexistence norem a roztříštěnost trhů.

Každé partnerství vede řídící skupina, jíž předsedá jeden nebo více evropských komisařů zodpovědných za určitou oblast nebo oblasti politiky. K nim se připojují zástupci členských států (ministři), poslanci, vedoucí představitelé průmyslu, výzkumní pracovníci, občanská společnost a další  zúčastněné strany.