Od loňského roku si na takovou technologickou novinku zvykají například inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Když dnes vyrážejí do terénu k místnímu šetření či za jinou služební povinností, berou si s sebou – namísto donedávna neodmyslitelného poznámkového bloku se sadou ořezaných tužek – diktafon. Zbytek práce, tedy písemné vyhotovení zprávy za ně pak dokončí speciální počítačový software pro automatický přepis zvukového záznamu.

Ze zvukové zprávy textová

Stručně řečeno, pracovník inspekce nadiktuje vše potřebné do digitálního záznamníku a po návratu do kanceláře přehraje zvukový záznam do připojeného počítače vybaveného zmíněným softwarem. Poté se mu na monitoru počítače objeví přepsaný text nadiktované zprávy, s nímž může libovolně nakládat jako s kterýmkoli jiným dokumentem – může jej upravit, kopírovat, archivovat a samozřejmě poslat elektronickou poštou příslušným adresátům.

Nešetří se tím jen čas strávený přepisem a dodatečným formulováním nakvap psaných a často nečitelných poznámek. Urychlení vnitropodnikové komunikace totiž zároveň umožní významně zkrátit rozhodovací proces v situacích, kdy prodleva může mít nežádoucí účinek.

Dělat věci lépe

„Věci se vždycky dají dělat jinak a lépe,“ říká Jitka Kufnerová, manažerka odpovědná za projekt Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí, který spočívá právě v uplatnění technologie automatického přepisu řeči v práci inspektorů a dodává:

„Namísto pasivního obdivu k nejčerstvějším novinkám ze světa techniky se občas vyplatí zamyslet se, jak je co nejužitečněji využít i ve vašem oboru. A právě to jsme udělali.“

Věci se vždycky dají dělat jinak a lépe.Jitka Kufnerová, manažerka projektu

Originalita uvedeného projektu zaujala hodnoticí komisi natolik, že jej doporučila k realizaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož prostřednictvím Evropský sociální fond za přispění státních rozpočtů financuje zajímavé a perspektivní projekty v členských zemích Evropské unie.

Z výběrového řízení na vhodný software vyšla vítězně počítačová aplikace Newton Dictate, na jejímž vzniku a dalším vývoji se podílí vědecký tým Univerzity Liberec ve spolupráci se společností Newton Technologiess. Posledně jmenovaná společnost nezajišťuje pro projekt jen technický servis, ale také školení vybraných inspektorů.

Sázka na inovaci se vyplácí

„Do dnešního dne prošlo společným i individuálním školením 477 zaměstnanců,“ upřesňuje manažerka Kufnerová. „Do prosince příštího roku, kdy projekt končí, chystáme ještě další série odborných školení a seminářů. Ještě tedy máme rok před sebou a na závěrečné hodnocení je brzy. Přesto si myslím, že sázka na tuto inovaci byla dobrým rozhodnutím,“ zdůrazňuje Kufnerová.

Nejde přitom jen o diktování zpráv a nejrůznějších zjištění, ale také o jejich uchování. Newton Dictate totiž vedle textové verze archívuje také původní hlasový záznam, což je důležité zejména při dokládání případných protichůdných tvrzení.

Rádi pomohou dalším zájemcům

Přestože informační technologie v mnoha oblastech lidské činnosti zrychlují pracovní proces a výrazně přispívají ke zvýšení efektivity práce, ČIŽP u nás v tuto chvíli zůstává jedinou institucí veřejné správy, která se odhodlala přistoupit k plošnému nasazení nové technologie do každodenní praxe. Bude mít následovníky?

Jitka Kufnerová věří, že ano. „Jsme připraveni podělit se o naše zkušenosti s každým, kdo o ně projeví upřímný zájem,“ dodává.