Na semináři, který proběhl na brněnském výstavišti v rámci veletrhu Medical Fair Brno/Rehaprotex, oznámila otevření kurzů předsedkyně občanského sdružení Polovina nebe, Daniela Rázková.

Tělesně postižená lektorka Dita Horochovská pak na místě předvedla, že si s počítačem lze poradit i bez klávesnice a myši. Navíc rychleji, než to dokáže běžný uživatel píšící dvěma třemi prsty.

Bezplatné kurzy v dalších čtyřech krajích

Podle Rázkové její tým v současnosti připravuje realizaci dvou nových projektů, které díky dotaci Evropského sociálního fondu a ministerstva práce a sociálních věcí dají po Praze šanci absolvovat bezplatné kurzy ovládání počítače hlasem také zdravotně postiženým obyvatelům čtyř dalších krajů: Jihomoravského, Královéhradeckého, Plzeňského a Středočeského.

Při výuce se lektoři budou moci opřít o bohaté zkušenosti s využitím hlasových technologií MyVoice, MyDictate a Newton Dictate, které jim už déle než rok pomáhají v Praze úspěšně naplňovat záměr projektu Duhový most, jenž je první svého druhu v Evropě.

Myšlenku občanského sdružení zpřístupnit výuku těchto technologií zdravotně postiženým podpořil Evropský sociální fond s Magistrátem hlavního města Prahy.